3 Dec 2023

Hadiah Buku Untuk Karya di Portal Sastera Kavyan

Pengenalan

Portal Sastera Kavyan dimulakan secara amatur pada Disember 2020 dalam usaha menggalakkan kaum India menghasilkan karya Bahasa Malaysia. Langkah ini wajar kerana analisis kandungan majalah Dewan Siswa (Januari 1979 – Disember 2020) menunjukkan puisi, cerpen, dan artikel oleh enam penulis kaum India sahaja mendapat tempat. Sementara itu, analisis kandungan majalah-majalah DBP (Januari 2021 – Disember 2023) menunjukkan hanya tujuh cerpen dan lapan sajak penulis kaum India mendapat tempat di majalah-majalah berkenaan. Dalam pada itu, lebih daripada 130 karya seperti puisi, cerpen, rencana, ulasan, dan wawancara oleh penulis kaum India sudah disiarkan di portal Sastera Kavyan (Disember 2020 – Disember 2023). Karya disiarkan pada hari Isnin, Rabu, dan Jumaat setiap minggu. Uthaya Sankar SB bertindak sebagai penyunting dan penyelaras.

 

Hadiah Buku Untuk Penulis Baharu

Dalam usaha menggalakkan lebih ramai kanak-kanak (10-13 tahun), remaja (14-17 tahun), dan belia/dewasa (layak mengundi) kaum India menghasilkan karya Bahasa Malaysia, Pertubuhan Sasterawan Kaum India (Kavyan) berusaha memberi hadiah (cenderamata) berupa buku kepada setiap individu yang karyanya tersiar di portal Sastera Kavyan pada Januari-Mac 2024. Kos pengiriman buku kepada penulis ditanggung oleh Uthaya Sankar SB.

 

Jumlah Karya

Karya disiarkan pada Isnin, Rabu, dan Jumaat setiap minggu. Maka, jumlah karya mengikut bulan ialah Januari 2024 (14 karya), Februari 2024 (12 karya), dan Mac 2024 (12 buah). Anggaran jumlah karya ialah 38 buah. Karya ini merupakan hasil kanak-kanak, remaja, dan belia (dewasa). Dianggarkan sekitar 13 karya penulis kanak-kanak (10-13 tahun), sekitar 13 karya penulis remaja (14-17 tahun), dan sekitar 13 karya penulis dewasa (layak mengundi).

 

Penyumbang Buku

Buku Fixi, Gemilang Publishing, dan Uthaya Sankar SB menyumbangkan buku bagi setiap penulis yang karya mereka tersiar di portal Sastera Kavyan. Pilihan buku adalah mengikut kesesuaian umur penulis (kanak-kanak, remaja, dewasa). Permintaan untuk menukar judul buku tidak akan dilayan.

 

Penghantaran Karya

Karya Bahasa Malaysia yang dikirim untuk penilaian wajib mematuhi syarat dan panduan yang ditetapkan [rujuk di sini]. Penilaian karya untuk menerima hadiah buku ditutup sebaik cukup 38 karya yang layak disiarkan. Kiriman yang tidak mematuhi syarat dan panduan tidak akan dinilai untuk siaran. Baca setiap syarat dan panduan dengan teliti sebelum mengirim karya. Penyelaras (Uthaya) tidak akan melayan dan tidak akan membalas e-mel jika karya yang dikirim tidak mematuhi syarat dan panduan. Tiada belas kasihan!

Pengesahan Karya Asli

Semasa mengirim karya menerusi e-mel, wajib menyatakan dengan jelas bahawa “karya yang dikirim adalah karya asli tanpa sebarang unsur plagiat”. Kiriman tanpa menyebut pengesahan karya asli tidak dilayan. Sesiapa yang mengirim karya tidak asli (tiru, ciplak, plagiat, dan sebagainya) akan disenarai hitam sepanjang hidup.

 

Penghantaran Buku

Kiriman buku menerusi pos akan diuruskan oleh Uthaya pada April 2023. Untuk memudahkan urusan ini, para penulis diminta menyertakan alamat rumah (Malaysia), nombor telefon, dan alamat e-mel semasa mengirim karya. Jika ada perubahan alamat, wajib maklumkan selewat-lewatnya pada 31 Mac 2024.

 

Pertanyaan

Jika ada sebarang pertanyaan, sila baca semula segala maklumat di atas dengan lebih teliti. Jangan hubungi penyelaras.