2 Feb 2020

Landasan Hidup — Jaymani Sevanathan

“Karya-karya saya yang termuat dalam antologi Landasan Hidup rata-rata berkisar kepada pengalaman dan pemerhatian sendiri. Saya yakin bahawa orang ramai yang membeli dan membaca antologi ini tidak akan berasa kecewa.” Jaymani Sevanathan