5 Apr 2014

Bengkel Cereka UPSR

Pengenalan
Salah satu cabaran yang dihadapi guru sekolah rendah adalah memberi panduan dan latihan penulisan cereka, iaitu karangan tidak berformat bagi tujuan UPSR. Kursus intensif jangka pendek berbentuk ceramah dan bengkel ini direka khas untuk memberikan panduan lengkap kepada murid Tahun Empat, Tahun Lima dan Tahun Enam mengenai cara-cara menulis karangan cereka (autobiografi, biografi, menyambung cerita dan sebagainya) bermutu berdasarkan format terkini UPSR.
 
Penganjur
 
Tarikh
10 Mei 2014 (Sabtu)
 
Masa
9:00 pagi – 1:00 petang (Waktu Kavyan)
 
Tempat
 
Bahasa
Bengkel akan dikendalikan sepenuhnya menggunakan Bahasa Malaysia. Peserta yang tidak tahu – atau tidak mahu – bercakap Bahasa Malaysia dinasihatkan supaya tidak menyertai sebarang aktiviti Kavyan.
 
Peserta
Maksimum 15 murid Tahun Enam, Tahun Lima dan Tahun Empat. Konsep “yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan” akan digunakan dalam pendaftaran peserta. Jumlah peserta yang kecil adalah bagi memastikan bimbingan dan perhatian penuh dapat diberikan kepada para peserta.
 
Tarikh Tutup
Penyertaan ditutup pada 2 Mei 2014 (Jumaat),
 
Bayaran
Yuran RM10.00 dikenakan bagi menampung kos. Yuran ini perlu dijelaskan selewat-lewatnya pada 2 Mei 2014.
 
Borang Penyertaan
Peserta perlu mengisi Borang Penyertaan Dalam Talian selepas membuat bayaran. [Pastikan tidak ada bahagian yang tertinggal.]
 
Rangka Cadangan Kandungan Bengkel adalah seperti berikut:
 
Pengenalan
Menjelaskan kepentingan subjek Bahasa Malaysia pada peringkat UPSR dan juga selepas itu (PMR, SPM). Turut ditekankan keperluan Bahasa Malaysia di luar bidang akademik seperti dalam kehidupan seharian. Aspek minat membaca akhbar, majalah dan buku juga akan ditekankan sebagai cara terbaik dan paling berkesan dalam menguasai Bahasa Malaysia.
 
Kertas Satu
Format Kertas 1 (Tatabahasa)
 
Menjelaskan topik-topik tatabahasa yang biasa diuji dalam UPSR. Panduan mudah akan diberikan bagi membantu murid menguasai aspek tatabahasa. Latihan berkumpulan dan aktiviti yang menyeronokkan akan dilakukan supaya murid dapat berhibur sambil belajar. Panduan tatabahasa yang diberikan akan membina keyakinan dalam diri murid bahawa tidak sukar untuk menguasai Bahasa Malaysia.
 
Ceramah
Pembimbing menceritakan serba sedikit pengalaman mengenai cara-cara menguasai Bahasa Malaysia dan minat terhadap pembacaan buku cerita.
 
Kertas Dua I
Format Kertas 2 – Bahagian A (Membina Ayat)
 
Panduan mudah bagi menguasai kemampuan membina ayat berdasarkan gambar yang diberikan. Latihan berkumpulan juga diadakan bagi menjadikan topik ini menyeronokkan.
 
Kertas Dua II
Format Kertas 2 – Bahagian C (Mengulas Nilai)
 
Panduan mudah bagi menguasai kemampuan mengulas nilai dan pengajaran berdasarkan teks yang diberikan. Latihan berkumpulan diadakan bagi menjadikan topik ini menyeronokkan serta membolehkan murid bekerjasama dan berkongsi idea.
 
Kertas Dua III
Format Kertas 2 – Bahagian B (Menulis Karangan)
 
Penjelasan ringkas mengenai karangan berformat seperti laporan, syarahan, berita, wawancara, dialog, ceramah, ucapan dan surat rasmi yang biasanya sudah diajar dengan baik oleh guru.
 
Tumpuan utama diberikan kepada karangan tidak berformat seperti autobiografi, biografi, menyambung cerita, peribahasa, gambarkan, keperihalan dan cerita rekaan. Karangan-karangan dalam format ini amat kurang diajar di sekolah sedangkan karangan cereka mampu membuktikan penguasaan bahasa sebenar seorang individu.
 
Panduan bagi menulis karangan cereka yang disiarkan menerusi ruangan “Cereka UPSR” di majalah e-baca (Mei 2010 – April 2011) akan dijadikan bahan rujukan – RUJUK DI SINI.
 
Kandungan bengkel termasuk membincangkan dan menghuraikan ciri-ciri cereka yang baik serta panduan menghasilkan cereka yang lebih baik dan bermutu.
 
Secara keseluruhan, bengkel berkaitan penulisan cereka dapat menyediakan murid untuk menulis karangan bermutu pada peringkat lebih tinggi serta kemampuan menghasilkan karya kreatif seperti cerpen untuk siaran di media.
 
Aktiviti Interaktif
Peserta mungkin dibahagikan dalam beberapa kumpulan dan perlu terlibat dalam beberapa aktiviti interaktif yang dikendalikan. Antara aktiviti yang boleh/akan dilaksanakan:
 
1) Membaca petikan cereka yang ditulis
2) Membuat peta minda bagi isi karangan
3) Membina plot bagi cereka
4) Bercerita secara spontan
 
Sesi Dialog
Peluang untuk peserta bertanya soalan kepada pembimbing. Sesi ini membuka ruang dan peluang berinteraksi secara langsung dan terbuka bagi peserta mengemukakan apa-apa pertanyaan yang berkaitan.
 
Hadiah Galakan
Hadiah berupa bahan bacaan dan alat tulis sumbangan Kavyan akan diberikan kepada peserta yang terlibat secara aktif.
 
Catatan kepada Peserta dan Ibu Bapa
Pengangkutan tidak disediakan. Dilarang sama sekali meletakkan kenderaan sepanjang Jalan Hikmat Dua 25/82-B, Taman Sri Muda, Shah Alam. [RUJUK PETA]
 
Makan-minum ringan sahaja disediakan. Peserta dinasihatkan supaya bersarapan sebelum datang. Makan tengah hari TIDAK disediakan.
 
Peserta wajib membawa alat tulis.
 
Pakaian yang sopan dan sesuai.
 
Hanya peserta yang mendaftar awal dibenarkan hadir. Ibu, bapa, penjaga atau pengiring TIDAK dibenarkan berada di tempat acara.
 
Maklumat Lanjut
Hubungi infokavyan@yahoo.com.my [jangan tertinggal .my] sebelum 2 Mei 2014.