Monday, 2 February 2015

Memartabatkan Bahasa Kebangsaan di SJKT

SHAH ALAM – Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) yang diasaskan pada bulan Ogos 1999 terus-menerus melaksanakan tanggungjawab memartabatkan bahasa kebangsaan pada pelbagai peringkat di seluruh negara.

Selain aktiviti bahasa, sastera, seni dan budaya yang disasarkan kepada masyarakat pelbagai kaum, pada tahun 2014, beberapa aktiviti disusun khas bagi murid di Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT).

Kavyan menjayakan aktiviti ini dengan kerjasama Jabatan Pengembangan Bahasa dan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Semua aktiviti ini dianjurkan di bawah Program Memartabatkan Bahasa Malaysia di SJKT.

Pada 17 Oktober 2014, sejumlah 26 orang murid dan guru menjayakan acara Baca Cerpen Siru Kambam di SJKT Sungai Renggam. Para peserta mempersembahkan petikan daripada kumpulan cerpen Kisah dari Siru Kambam (2013).

Peserta dari SJKT berjaya membuktikan bahawa mereka juga mampu menguasai serta membaca teks bahasa kebangsaan dengan fasih dan lancar. Bagi tahun 2015, program yang sama akan dijalankan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC).

[Laporan ini disiarkan di majalah Pelita Bahasa, Januari 2015]