Sunday, 28 February 2010

Bengkel Penulisan Cereka UPSR

Kumpulan Sasterawan Kavyan (Kavyan) menganjurkan “Bengkel Penulisan Cereka UPSR” sebagai usaha memberi bimbingan kepada murid Tahun 4, 5 dan 6 mengenai teknik menghasilkan karangan berbentuk cereka (cerita rekaan).
.

Bengkel yang dikendalikan ini bukan berorientasikan peperiksaan, sebaliknya membantu peserta memahami cara menghasilkan karangan tidak berformat yang memenuhi ciri-ciri cereka bermutu.

.

Peserta akan dibimbing wakil Kavyan yang mempunyai pengalaman luas dalam bidang pendidikan dan penulisan kreatif Bahasa Malaysia.

.

Tumpuan khusus diberikan kepada penulisan karangan berbentuk autobiografi, biografi, menyambung cerita, peribahasa dan cereka Bahasa Malaysia.

.

Para peserta juga berpeluang mengetahui dan memahami ciri-ciri cereka bermutu serta cara menghasilkan cereka yang baik.

.

Objektif penganjuran “Bengkel Penulisan Cereka UPSR” adalah mencungkil bakat penulisan cereka dalam kalangan kanak-kanak supaya mereka boleh meneruskan bakat dan minat ke arah menghasilkan cerpen bermutu pada masa hadapan.

.

Kavyan juga berusaha memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak pelbagai kaum melalui aktiviti ini.

.

Senarai tarikh dan tempat yang sudah dirancang boleh dirujuk DI SINI manakala mana-mana pihak yang berminat mengundang Kavyan mengendalikan “Bengkel Penulisan Cereka UPSR” perlu membuat tempahan dua bulan lebih awal untuk memudahkan urusan.

.

Sila ambil perhatian bahawa hanya peserta yang mendaftar lebih awal dibenarkan menyertai bengkel ini. Kavyan tidak akan melayan mana-mana peserta yang “tiba-tiba muncul di tempat acara” kerana tempat adalah terhad.

.

Mana-mana individu yang menyertai mana-mana aktiviti Kavyan diingatkan supaya patuh pada masa yang ditetapkan. Waktu Kavyan” bermakna masa sebagaimana dinyatakan; bukan setengah jam kemudian”. [Maklumat lanjut DI SINI] Orang ramai juga dinasihatkan supaya mengenal pasti lokasi aktiviti sekurang-kurangnya sehari sebelum acara. Sebarang pertanyaan mengenai lokasi dan panduan jalan pada hari acara tidak akan dilayan.

No comments: